Hoofd- Hartaanval

Analytische mentaliteit - oefeningen voor de ontwikkeling van analytisch denken

Elke persoon is getalenteerd en uniek. De analytische mentaliteit is een van de weinige eigenschappen die je op veel gebieden van het leven succesvol kunt maken. Het vermogen om te analyseren en logica zijn noodzakelijk in de wetenschap, geneeskunde, forensisch onderzoek, psychologie.

Wat betekent analytische mentaliteit??

Talenten komen uit de kindertijd tevoorschijn, wijze ouders, vaststellend op de sterke punten van hun kind, zijn vastbesloten ze te gaan ontwikkelen. Welke factoren bepalen de neiging van een persoon om te analyseren? Een antwoord ligt in het overwicht of de dominantie van de linker hersenhelft die verantwoordelijk is voor technisch denken, logica en het overwicht van de geest boven gevoelens. De analytische mentaliteit is een denkproces dat omvat

 • grondige analyse van feiten, gebeurtenissen, verschijnselen;
 • vermogen om logische ketens te bouwen;
 • de mogelijkheid om de hoofd- van de secundaire te scheiden in een grote stroom van informatie;
 • visie op perspectief;
 • duidelijke presentatie van gedachten;
 • volgorde van conclusies.

Analytisch denken in de psychologie

Gedachtenoperaties in de psychologie zijn een eigenschap van de psyche en weerspiegelen de subjectieve verbinding van een persoon met de omringende objectieve realiteit. Discours of analytisch denken is een ondersoort van abstract logisch denken, die is gebaseerd op diep bewustzijn, in de tijd wordt ingezet en wordt gekenmerkt door fasen:

 1. "Scannen" of begrijpen van een gebeurtenis, situatie, probleem. Een belangrijk onderdeel in dit stadium is de grote motivatie van de persoon om de situatie op te lossen..
 2. Bekijk opties, verwerk informatie en stel taken in. Alle mogelijke parameters worden geïdentificeerd voor de oplossing..
 3. Hypothese.
 4. Manieren om een ​​probleemsituatie op te lossen: gebruik eerder bekende, bekende algoritmen of creëer een nieuwe oplossing.
 5. Proces in actie (oefenen).
 6. Hypothesetesten.
 7. Met een ineffectieve oplossing voor het probleem, de periode van detachering en het zoeken naar nieuwe oplossingen.

Analytisch en kritisch denken

De analytische mindset kan (niet altijd) worden aangevuld met een kwaliteit als criticaliteit. Kritisch denken helpt de analist om objectief naar ideeën, beslissingen te kijken, zwakke punten te zien en aannames en feiten te verifiëren. Bij overontwikkeld kritisch denken is er fixatie op de tekortkomingen, oordelen, beslissingen van mensen, wat het objectief evalueren, toepassen en verkrijgen van positieve resultaten belemmert.

Analytisch en logisch denken

Analytisch denken is nauw verbonden met logisch denken en vertrouwt erop bij het bouwen van logische ketens en verbindingen. Wetenschappers beschouwen de analytische denkwijze als het concept van abstract logisch denken. Elke mentale operatie is een delicaat en complex proces dat zowel interne mechanismen als externe factoren omvat. Analytisch denken in combinatie met logisch helpt een persoon:

 • patronen vaststellen;
 • anticiperen (berekenen) op de ontwikkeling van gebeurtenissen, processen;
 • om de vermeende verbindingen tussen objecten, objecten te bouwen zonder ze tegelijkertijd te moeten bestuderen;
 • theoretisch onderbouwen van conclusies in geschreven of gesproken taal.

Hoe ontwikkel je een analytische mindset?

De analytische geest mag, net als andere natuurlijke kenmerken of menselijke talenten, niet op een bepaald 'punt' blijven - het is noodzakelijk om te ontwikkelen wat vanaf de geboorte wordt gegeven. Het bekende gezegde: "Succes is 1 procent talent en 99 procent arbeid" is van toepassing op de ontwikkeling van analytische vaardigheden. Wanneer iemand een doel stelt om analytisch denken te 'overpompen', is geleidelijkheid een belangrijke regel. In de eerste fase is het:

 • het oplossen van kruiswoordraadsels, scanwoorden;
 • detectiveverhalen lezen met gedachten over acties, motivatie, motieven van helden;
 • Woordspellen;
 • dammen of schaken - een geweldige manier om analyse te ontwikkelen.

Oefeningen voor analytisch denken

Vanaf de kindertijd beginnen zich analytische vaardigheden te ontwikkelen. Voor een kind met een 'wiskundige' mentaliteit is het handig om samen met ouders tijd door te brengen met het oplossen van puzzels, puzzels, taken met het vinden van verschillen in de tekeningen en het zoeken naar ontbrekende objecten. Hoe analytisch denken ontwikkelen voor een volwassene als er een aantal omstandigheden zijn waarin het vermogen om te analyseren erg belangrijk is (loopbaanontwikkeling, verlangen om potentieel te realiseren)? Je kunt de linkerhersenhelft en analytische vaardigheden op elke leeftijd ontwikkelen door oefeningen uit te voeren:

 1. Analyse van alle informatie van buitenaf: politiek, economisch. Wat zijn de argumenten van politici en economen die twijfel doen rijzen over hoe iemand in dit geval zou hebben gehandeld.
 2. Bedenk elke dag verschillende situaties met onvoorziene gebeurtenissen (bedrijfsorganisatie, ruimtevlucht, spreken in het openbaar) en denk na over verschillende opties om te beslissen welke de beste is en waarom.
 3. Logisch oplossen van problemen.
 4. Leren programmeren.
 5. Maak een doel en implementeer het met behulp van een algoritme:
 • verzameling van volledige informatie;
 • definitie van primaire relaties;
 • oplossings- en ontwikkelingsmogelijkheden, hypothesen;
 • doel bereiken: acties op basis van genomen beslissingen.

Analytische geest - beroepen

De analytische geest is een sterk georganiseerde geest. In de moderne wereld is een belangrijke parameter de verwerkingssnelheid van een enorme hoeveelheid informatie, die voortdurend verandert, aangevuld. Er wordt steeds meer vraag naar hoge analytische vermogens van een persoon en dergelijke specialisten zijn over de hele wereld nodig. Beroepen waarin een persoon met analytisch denken zichzelf kan realiseren:

 • auditor;
 • manager;
 • econoom;
 • politicoloog;
 • specialist in computertechnologie op verschillende niveaus;
 • logistiek medewerker;
 • analist;
 • legale adviseur;
 • programmeur;
 • criticus;
 • recensent;
 • IT - technologie
 • forensisch specialist;
 • onderzoeker.

Analytisch denken - Boeken

De ontwikkeling van analytische vaardigheden helpt een persoon om zonder onnodige emoties uit moeilijke situaties te komen. Het vermogen om te analyseren helpt om een ​​uitweg te vinden waar het leek dat het er niet was, en om een ​​logische ketting van oorzaak-gevolg-relaties op te bouwen. Het lezen van fictie in het genre van een detectiveverhaal, evenals speciale literatuur over de ontwikkeling van het denken, dragen bij tot het vergroten van analytische vaardigheden:

 1. 'Engineering heuristiek.' - D. Gavrilov
 2. 'De kunst van het denken. Lateraal denken als een manier om complexe problemen op te lossen ”- E. Bono
 3. 'Boek van beslissingen. 50 modellen van strategisch denken ”- M. Krogerus
 4. "Conceptueel denken bij het oplossen van complexe en gecompliceerde problemen" - A. Teslinov
 5. "Logica in vragen en antwoorden" - V. Vechkanov
 6. 'Logica en tactisch denken. 50 + 50 taken voor het trainen van de vaardigheden van een succesvol persoon ”- C. Phillips
 7. "The Adventures of Sherlock Holmes" - A.K. Doyle
 8. "Hercule Poirot" boekenreeks van A. Christie

Analytisch denken, de kenmerken ervan

Denkstijlen zijn een systeem van intellectuele strategieën, vaardigheden en operaties waar het individu door zijn individuele kenmerken toe neigt.

Traditioneel worden 5 denkstijlen onderscheiden:

 • Pragmatisch.
 • Synthetisch.
 • Analytisch.
 • Idealistisch.
 • Realistisch.

Denkstijlen worden geclassificeerd volgens de manier waarop mensen de wereld waarnemen. Zo laten mensen met een analytische denkstijl zich leiden door een uitgebreid onderzoek van een probleem, een situatie. Ze zijn vatbaar voor een methodische, grondige, nauwgezette manier om problemen op te lossen. Alvorens een beslissing te nemen, zal de analist het meest gedetailleerde plan ontwikkelen, zoveel mogelijk betrouwbare informatie verzamelen, objectieve feiten met de noodzakelijke betrokkenheid van diepgaande theoretische kennis. Zulke mensen zien de wereld als rationeel, ordelijk en logisch..

Linker hersenhelft

Iedereen weet dat de frontale lobben van de hersenen verantwoordelijk zijn voor denken op een hoger niveau. De linkerhersenhelft is primair verantwoordelijk voor logisch en analytisch denken. Het is ook verantwoordelijk voor lineair denken, lezen, intelligentie, taal, spelling en tellen..

Analytisch denken is abstract, het is gebaseerd op de identificatie van oorzaak-gevolg relaties van alle kenmerken van een fenomeen, object, proces. Dit type wordt gekenmerkt door het unieke karakter van het resultaat. Als dit niet mogelijk is, moet de bronbasis worden uitgebreid. Het puurste en meest voor de hand liggende voorbeeld is wiskunde. Cognitieve activiteit van een persoon houdt rechtstreeks verband met analytisch denken..

Hoe analytisch denken werkt

Analytisch denken bestaat uit twee componenten: creatief en formeel. De eerste kant is verantwoordelijk voor het zoeken naar een kwalitatief nieuwe kennis, de tweede classificeert de objecten van de wereld, rangschikt ze op planken, zodat het indien nodig handig zou zijn om ze in de verbeelding te reproduceren.

Classificatie kan worden uitgevoerd op basis van het feit dat alle materiaalstructuren een vergelijkbare structuur, gemeenschappelijke kenmerken en eigenschappen hebben. Een onbekend waargenomen object wordt in veel cellen weerspiegeld. Een grondige kennismaking met het leidt tot de excitatie van individuele cellen. Dominante cellen prikkelen via associaties systemen van eerder aangetroffen objecten. Hun algemeenheid met het bestudeerde object wordt bepaald, geleid door de regels van aftrek, we geven het eigenschappen en concepten. Maar tegelijkertijd zijn er aannames, ideeën waar je alleen maar naar kunt raden, omdat het onmogelijk is om ze op een logische manier af te leiden. Hier is de creatieve kant van het denken al verbonden..

De ontwikkeling van analytisch denken

De gemakkelijkste en meest betaalbare manier om evenementen te leren analyseren, is door naar school te gaan, met speciale aandacht voor de lessen natuurkunde, algebra en meetkunde. Als zo'n kans ooit werd gemist, is het de moeite waard om een ​​schaakspel te spelen, het zal een uitstekende oefening zijn voor de hersenen. Het is nodig om je eigen strategie te ontwikkelen, terwijl je constant de stappen van de tegenstander analyseert. We moeten proberen niet te lang na te denken bij elke stap, maar ook niet op toeval te vertrouwen. Schaken kan analoog zijn aan logische puzzels, programmeertalen leren, wetenschappelijke artikelen lezen en leesinformatie analyseren. De ontwikkeling van analytisch denken voor een volwassene kan beginnen met een nuttige en niet erg moeilijke taak: je leven plannen. Het is noodzakelijk om sterke punten te schetsen voor een dag, een maand of een jaar. Probeer vervolgens de resultaten te analyseren. De analyse kan worden gemaakt in de vorm van grafieken, grafieken, tabellen. Markeer tegelijkertijd datums, belangrijke sleutelgebeurtenissen. Dit helpt zowel analytisch denken te ontwikkelen als uw activiteiten redelijk te organiseren..

Beheer en analyse

In de managementliteratuur is de afgelopen jaren de hoeveelheid informatie over globaliseringsvraagstukken toegenomen. Specialisten bekijken het bedrijf in de regel vanuit een mondiaal oogpunt. In dit verband verschijnt een concept als "globaal denken". De structuur omvat een nieuwe, bredere visie op problemen en zorgt voor de aanwezigheid van analytische vaardigheden en het vermogen om nieuwe strategische concepten te gebruiken. Mondiaal denken gaat verder dan de grenzen van internationale vrede. Het wordt gekenmerkt door mentale afstand van alle grote markten. In de nieuwe omstandigheden van internationaal zakendoen worden managers met een goed ontwikkeld analytisch denken steeds meer gevraagd..

Is het de moeite waard om slechts één hersenhelft te ontwikkelen?

Het is onwenselijk om alleen op één halfrond te focussen, omdat de harmonieuze ontwikkeling van de persoonlijkheid nog steeds een veelzijdige ontwikkeling is. Het oefenen van de ene hersenhelft stimuleert de activiteit van de andere op dezelfde manier dat een overbelasting van een van de hersenen leidt tot algemene intellectuele vermoeidheid. Harmonieuze training van beide hersenhelften zal het geheugen verbeteren en uw natuurlijke denkvermogen, intuïtie en verbeeldingskracht ontwikkelen.

Ontwikkel analytisch denken: laad je hersenen op

We komen vaak de woorden "analyse", "analist", "analyseer de situatie" tegen, maar begrijpt iedereen goed wat analytisch denken betekent? Hoe verschilt het van een logische? Is het mogelijk om het te ontwikkelen? Waar is het voor?

Iets positiefs wordt ondubbelzinnig geassocieerd met analytisch denken. We bewonderen meestal een persoon met geavanceerde analytische vaardigheden, beschouwen hem als zeer slim, in staat om elk raadsel op te lossen. In dit verband is het gemakkelijk de held van de boeken van C. Doyle Sherlock Holmes te herinneren. Hij gebruikte vakkundig beide soorten analyse: inductief (van frequent naar algemeen), maar ook deductief (van algemeen naar bijzonder). Dankzij het vermogen om de kleine dingen te begrijpen, de oorzaak-gevolg-relatie vast te leggen, bereikte hij succes.

Veel mensen vinden het leuk om kruiswoordraadsels op te lossen, iemand schaakt, er zijn fans om detectiveverhalen te lezen. Dit alles zal ongetwijfeld de analyse van uw denken ontwikkelen, maar voor wie deze vaardigheid essentieel is?

De behoefte aan analytisch denken

Iedereen die met grote hoeveelheden informatie werkt, moet de betekenis kunnen isoleren door secundaire details weg te gooien. Periodiek worden we geconfronteerd met de noodzaak om een ​​prognose op te stellen om de waarschijnlijkheid van noodsituaties te beoordelen. Het is ook belangrijk om informatie te kunnen structureren en te evalueren. Deze vaardigheden worden zeer gewaardeerd in logistiek, economie, programmeren en verkoop. Dat is de reden waarom werkgevers in tijden van crisis vooral kandidaten zorgvuldig onderzoeken, waarbij ze niet alleen letten op cv's en werkervaring, maar ook de flexibiliteit van de geest controleren, evenals andere analytische vaardigheden van sollicitanten voor de functie.

Het blijkt dat analytisch denken nuttig kan zijn voor iedereen die succes in zijn leven en carrière wil bereiken. Elke taak wordt efficiënter, efficiënter opgelost en het kost minder tijd om deze te voltooien, wat ook belangrijk is in de toenemende tijdsdruk. Het probleem vanuit verschillende invalshoeken bekijken, niet te snel conclusies trekken, zich niet door emoties laten overweldigen - dit zijn de kwaliteiten die een persoon met goed analytisch denken bezit.

Wat is het verschil tussen analytisch en logisch denken?

Onder analytisch denken verwijst naar het vermogen van een persoon om logica toe te passen om informatie te analyseren en conclusies te trekken. Hoe ziet het proces van analytisch denken er in de praktijk uit?

 1. Het is noodzakelijk om complexe informatie op te splitsen in eenvoudigere delen.
 2. Analyseer alle onderdelen afzonderlijk, evenals de originele informatie in zijn geheel.
 3. De ontbrekende informatie herstellen met behulp van beoordelingen en conclusies.
 4. Beschrijf verschillende oplossingen voor het probleem op basis van de voorgaande paragrafen.
 5. Elke optie om te analyseren, overweeg de nadelen, pluspunten.
 6. Kies de beste oplossing.

Bij deze operaties wordt uiteraard logica toegepast. Maar voor de analyse is het proces van het oplossen van het probleem en het resultaat belangrijk.

Is het mogelijk om mijn analytisch vermogen te ontwikkelen?

Natuurlijk kan je dat. Het analytisch vermogen bestaat uit twee componenten: aangeboren begaafdheid en doelgerichte ontwikkeling.

Hoogstwaarschijnlijk is het een natuurlijk talent voor analyse of het ontbreken ervan dat de traditionele indeling in "humanitairen" en "techneuten" verklaart. Deze scheiding maakt het leven van leraren gemakkelijker: wie zal de humanitaire klasse belasten met complexe logaritmen en taken? Of in het fysieke en wiskundige team verminderen ze de rol van literatuur, het leren van talen, met aandacht voor gespecialiseerde onderwerpen. Dit maakt het leven voor jongeren ook gemakkelijker. Het is veel gemakkelijker om te zeggen: "Ik kan wiskundige problemen niet oplossen omdat ik een humanitaire instelling heb" - dan na te denken over een moeilijke taak.

Deze aanpak wordt echter achteraf niet bruikbaar voor kinderen. Het blijkt dat de geesteswetenschappen alleen analytische vaardigheden wordt ontzegd omdat ze niet betrokken waren bij hun ontwikkeling op school. Maar de school is een vruchtbare plaats en tijd om wetenschappen te studeren. Alleen hier maken ze kennis met het conceptuele apparaat, leren ze logische bewerkingen uit te voeren. Het is tot 15 jaar dat het vermogen om te analyseren het meest effectief ontwikkelt.

Dit betekent natuurlijk niet dat volwassenen niet meer kunnen trainen om hun vaardigheden te verbeteren. Het is nooit te laat om te beginnen! Lees hoe u zich kunt bezighouden met de ontwikkeling van analytisch denken..

Tien manieren om analytische kwaliteiten te ontwikkelen:

 1. Wiskunde en natuurkunde studeren, non-fictie, educatieve en wetenschappelijke literatuur lezen.
 2. Los logische puzzels, puzzels, etc. op.
 3. Speel intellectueel ontwikkelende spellen (schaken, speurtochten en strategieën - waar je de mogelijkheid nodig hebt om verschillende zetten vooruit te berekenen).
 4. Wees creatief. Denk aan de verslaving van Sherlock Holmes aan de viool?
 5. Chat met mensen. Laat ze anders zijn: degenen die het denken hebben ontwikkeld en degenen die niet erg zijn. Er zal een geweldige kans zijn om te matchen.
 6. Negeer kwaliteitsfictie niet. Het boek is het beste voedsel voor de hersenen.
 7. Hoe afgezaagd het ook mag klinken: analyseren. Jouw gedrag, het gedrag van andere mensen. Waarom doen ze dit? Wat zijn de gevolgen hiervan??
 8. Twijfel aan alles, zelfs de meest voor de hand liggende, schijnbaar dingen.
 9. Plan je leven. Wat ga je morgen doen? En wat moet er in een week gebeuren? Wat wil je dit jaar bereiken? Wat wil je over 10 jaar zijn? Verwerk deze informatie, analyseer. Dit zal niet alleen helpen om analytische kwaliteiten te ontwikkelen, maar zal het leven ook ordelijker maken..
 10. Doe mee aan de discussie. Wees nieuwsgierig, probeer de mening van de tegenstander te begrijpen, bewijs die van jezelf. Deze techniek traint de logica perfect..

Concentreer u niet op het ontwikkelen van slechts één halfrond. Onze hersenen zouden harmonieus moeten werken. Geef toe dat een veelzijdig persoon zijn veel aangenamer is dan een droge analist. Beide hemisferen zijn met elkaar verbonden: de ontwikkeling van één versnelt de verbetering van de tweede en overwerk leidt tot mentale passiviteit. Vergeet een gezond dieet niet en rust uit..

En nu stel ik voor om mijn denken te trainen op een levensvoorbeeld (echt trouwens).

1. Warehouse stuurt de klant het verkeerde product dat ze heeft geboekt. 2. Ze stuurt het terug, maar niet naar het adres van de retourservice, maar naar het adres van de bezorgservice, die dergelijke retouren niet mag ontvangen. 3. De bezorgdienst ontvangt de goederen en stuurt ze naar het magazijn, maar verliest tegelijkertijd het document dat dit bevestigt. 4. Het magazijn ontvangt niets, maar heeft geen bewijs. Vraag: wie is de schuldige en wat te doen?

Wachten op uw antwoorden in de opmerkingen. Wees slim en train je hersenen!

Als je het artikel leuk vond, klik dan op opnieuw posten, deel met vrienden.

Met vriendelijke groet, Alexander Fadeev.

12 principes van analytisch denken


Wat zijn analytische vaardigheden?

Analytische vaardigheden zijn het vermogen om probleemsituaties te visualiseren, te formuleren, te conceptualiseren en op te lossen, waarbij slimme beslissingen worden genomen op basis van de beschikbare informatie. Hier is een korte lijst met vaardigheden en capaciteiten die deel uitmaken van en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van analytische vaardigheden.

Verdeel problemen in onderdelen
Veel mensen lopen vast als ze een groot probleem proberen op te lossen. Analytische vaardigheden helpen problemen op te splitsen in kleinere stukjes die gemakkelijker op te lossen zijn. Het bespaart tijd en energie..
Verzamel en evalueer informatie
Ook bekend als informatievaardigheid, kunt u met deze vaardigheid het graan van het kaf scheiden. In letterlijke zin is dit het vermogen om met relevante en juiste informatie te selecteren en te werken, met bronnen te werken, weloverwogen conclusies te trekken.
Beheer informatie effectief
Tegenwoordig is het belangrijk om veel informatie te kunnen beheren. Deze set vaardigheden omvat zowel direct werken met informatie als ontwikkelde organisatorische vaardigheden..
Zoek naar alternatieven en oplossingen
In de loop van de tijd beseft elke persoon dat er veel manieren zijn die leiden tot succes in het leven en het bedrijfsleven. Met geavanceerde analytische vaardigheden ben je gewapend met een effectief hulpmiddel om oplossingen en alternatieven te vinden.
Lees complexe boeken en leer moeilijke informatie
Van tijd tot tijd is het nodig om complexe materialen te lezen en te begrijpen. Het kan bijvoorbeeld een witboek zijn waarin wordt uitgelegd hoe de applicatie te gebruiken..

Over het algemeen worden analytische vaardigheden gebruikt in de volgende situaties:

Een analytische mentaliteit helpt problemen op te lossen, mensen te lezen en geld te verdienen. Train hem.

Met een synthetische of analytische geest kun je navigeren in de informatiestroom, focus op belangrijke punten. Analytisch denken helpt om informatie 'in de schappen' in het hoofd te zetten, om algoritmen te bouwen. Bij individuen is de analytische mentaliteit sinds de geboorte ontwikkeld. De rest moet vaardigheden ontwikkelen. Speciale oefeningen, trainingen, cursussen zullen helpen om Sherlock Holmes, de Mentalist of, als je wilt, Dr. Lightman van "Lie to Me" te worden.

Soorten denken en de hersenhelft

Mensen in het creatieve beroep hebben een meer ontwikkelde rechterhersenhelft. Het is verantwoordelijk voor de psycho-emotionele sfeer van perceptie, fantasierijk denken. Links - voor logisch denken, informatieanalyse. Ieder van ons heeft beide hemisferen betrokken..

De mentaliteit wordt bepaald door individuele persoonlijkheidskenmerken, plus de rol wordt gespeeld door de sociale omgeving, het opleidingsniveau:

 • Praktisch. Mensen hebben de neiging om alles rationeel te evalueren. Ze proberen alles te plannen, logische conclusies te trekken, kennis toe te passen in de praktijk. Rationeel denken staat boven emotie. Niet vatbaar voor sentiment, extra dromen.
 • Humanitair. De kern van de perceptie van gevoel is een emotionele reactie. Focus niet op details, details. Zie een gemeenschappelijk doel. Intuïtie helpt hen de juiste oplossingen te vinden..
 • Wiskundig. De combinatie van praktisch en logisch denken. Regels en wetten komen op de eerste plaats. Wiskundige analyse van informatie, logische conclusies, rationele beslissingen.
 • Artistiek gevormd. Ze zien informatie als een beeld. Associatief denken wordt ontwikkeld. Creatieve persoonlijkheden met ontwikkelde verbeeldingskracht. In staat om informatie over te brengen door middel van woorden, door middel van kunst.
 • Analytische mentaliteit (universeel). Bevat elementen van alle soorten denkprocessen..

In het echte leven zijn er geen mensen met hetzelfde type. Elke optie heeft voorrang, maar ze zijn allemaal aanwezig.

Wat is analytisch denken?

Een man met een synthetische mentaliteit:

 • analyseert snel informatie, legt de essentie vast;
 • vindt fouten, inconsistenties in de logica van tegenstanders;
 • analyseert en bouwt logica;
 • zet gedachten opeenvolgend uiteen;
 • biedt oplossingen, selecteert het beste, bevestigt de argumenten;
 • heeft een goede reactie.

Test je analytisch denken

 • Op de website test Testometrika om de mate van ontwikkeling van synthetisch denken op veel gebieden te analyseren: reactiesnelheid, het vermogen om informatie te onthouden, aandacht en anderen. Er is een selectie van literatuur, downloadlinks.
 • Op de site Uw test - een online test voor analytische vaardigheden - een reeks taken, een reeks cijfers. Het is noodzakelijk om de logica van de reeks te bepalen, kies een van de voorgestelde opties. Het resultaat meet het niveau van synthetisch denken..
 • Leer op de OnlineTestpad-site hoe u uw analytische vaardigheden in de tekst kunt testen. Ze bieden 13 verschillende vragen met antwoordmogelijkheden. Aan het eind wordt een beoordeling gegeven..

Waarom moet je analytisch denken ontwikkelen?

Basisvaardigheden garanderen geen aankomend succes, realisatie in het leven. Ze moeten worden ontwikkeld, aangevuld met nieuwe vaardigheden, om het algemene niveau van intelligentie te verhogen. Analytische mentaliteit is cruciaal in leidinggevende posities en in goedbetaalde beroepen.

De hersenen hebben, net als het lichaam, training nodig. Tijdens het trainen ontstaan ​​nieuwe verbindingen, wordt hersenactiviteit geactiveerd, worden intracerebrale verbindingen opnieuw opgebouwd en worden analytische vaardigheden gepompt:

 • informatie sorteersnelheid, bepaling van de hoofdcomponent;
 • vermogen om gegevens te analyseren en te organiseren;
 • de mogelijkheid om valse, onjuiste informatie te identificeren;
 • vaardigheid in modelleren, langetermijnplanning;
 • het vermogen om snel en effectief problemen op te lossen, oplossingen te vinden voor complexe situaties, inclusief alledaagse situaties;
 • niveau van onthouden van een grote hoeveelheid gegevens of complexe informatie wordt gepompt.

Waar ze goed betalen voor mensen met een analytische instelling

Mensen met een synthetische mindset zijn erg populair op IT-gebied, populair en winstgevend. Hier is de reactiesnelheid belangrijk, het vermogen om een ​​enorme informatielaag te analyseren. Logica en analyse helpen bij het bouwen van algoritmen, het maken van programma's.

Er is veel vraag naar analytische vaardigheden in de omgeving:

 • marketeers;
 • op advertentiegebied;
 • onder economische, politieke analisten;
 • politici;
 • diplomaten;
 • Journalisten
 • ondernemers, zakenlieden;
 • managers.

Succesvolle zakenmensen hebben in de regel goede analytische vaardigheden. Anders is het moeilijk om op de markt te concurreren om een ​​nieuw product te creëren. De situatie waarin u dagelijks problemen moet oplossen, helpt bij het ontwikkelen van analytische vaardigheden..

Hoe u uw analytisch denken kunt trainen

 • De oplossing van logische problemen stimuleert de processen van mentale activiteit. Dit zijn kruiswoordpuzzels, puzzels, deelname aan intellectuele spellen. Probeer bijvoorbeeld algoritmische puzzels
 • Taken voor logisch, analytisch denken - een spannend spel dat de hersenen ontwikkelt.
 • Een interessante manier is om situaties te modelleren. Dit is een favoriete techniek van sciencefictionschrijvers. Stel je voor dat je in een onbekende stad in het buitenland bent verdwaald. Denk na over uw algoritme van acties, manieren om uit de situatie te komen.
 • Het schaakspel, dammen vereist diepgaande analyse, ontwikkelt de activiteit van hersencellen.
 • Voer intellectuele gesprekken, discussies, geschillen met tegenstanders. Dit is belangrijk omdat niet alleen de waarheid wordt 'geboren', maar ook de geest en het vermogen om logisch gedachten op te bouwen, worden aangescherpt.
 • Ontwikkelt de hersenleesfictie. Probeer jezelf als schrijver. Misschien gaan verborgen talenten open.
 • Heeft een gunstige invloed op de activering van neuronen, de psychologische toestand van alle soorten creatieve activiteiten.

Cursussen, sites

Specialisten van buitenlandse, binnenlandse universiteiten bieden aan om cursussen te volgen. Het eindcijfer wordt bepaald op basis van testen.

 1. Gebruik het Amerikaans-Russische platform Cunous (trainingscycli). Het blok bevat hoorcursussen, toetsen, links naar literatuur.
 2. Toonaangevende universiteiten ter wereld bieden aan om een ​​cursus online lezingen bij te wonen over Coursera, edX. Examentoetsen komen in aanmerking voor een universitair getuigschrift.
 3. Leer hoe u analytisch denken kunt ontwikkelen op de Skillshare-website. De versie is beschikbaar in de Google Play-app. Een unieke kans om bijvoorbeeld tijdens het reizen naar een college te luisteren.

Mentalistische cursus van Wikium

 • Mensen leren zien, informatie lezen, een persoon bepalen vanaf de eerste minuten van de vergadering, zal een cursus lezingen over profilering van Wikium helpen.
 • Je kunt het psychotype van een persoon bepalen. Voel, lees "zijn intenties door non-verbale tekens (gezichtsuitdrukkingen, gebaren). Oefening maakt het mogelijk manipulatie door een andere persoon te voorkomen.
 • De analytische vaardigheden van mentalisten, mensen die deze techniek beheersen, maken het mogelijk om relaties correct op te bouwen. Voorzichtigheid tegen communicatiefouten, hulp bij onderhandelingen.
 • Cursussen ontwikkelen emotionele intelligentie bij studenten - het vermogen om emoties, de eigen en anderen, te beheersen ten behoeve van het oplossen van de taak. Door emotionele reactie kun je de intentie, motivatie van andere mensen herkennen.
 • Ze leren ezelsbruggetjes, het vermogen om uit het geheugen te halen, onthouden een grote hoeveelheid informatie.

Gebaseerd op associatief denken.

Brainapps Thinking Development Course

Het cursusprogramma pakt individuele taken voor je op, van eenvoudig tot complex.

Aanvankelijk uitgenodigd om te testen. Een theoretisch blok van 7 lezingen legt de basiskennis. Trainers, 10 soorten, zullen op een speelse manier helpen om intellectuele vaardigheden te ontwikkelen. U kunt een individueel lesrooster samenstellen. De dynamiek van je prestaties wordt grafisch weergegeven. Dankzij deze taken ontwikkel je niet alleen analytisch, maar ook andere vormen van denken.

De laatste tests zijn een teken van uw succes..


Trouwens, er is ook een optie voor kinderen - een cursus voor het ontwikkelen van denken. Het kind leert:

 • gedachten buiten de doos,
 • denk eerst na over de beslissing en handel vervolgens,
 • bekijk de situatie van alle kanten,
 • cursus om meer verantwoordelijk te zijn, moediger.

14 oefeningen om u te helpen uw analytische mentaliteit te trainen

Ze omvatten technieken: om logisch, analytisch denken te ontwikkelen, geheugen te trainen. U absorbeert onbekende, tegenstrijdige informatie beter, waardoor extra hersengebieden worden geactiveerd.

 • Koop een speciaal notitieboek. Schrijf hierin de problematische momenten van je leven op, vrienden. Kies oplossingen.
 • Selecteer enkele objecten. Probeer te begrijpen hoe ze werken, hoe ze werken. Streef ernaar om dingen met je eigen handen te doen. Maak creatief plezier, begrijp de essentie van het onderwerp.
 • Taalkundige woordspelletjes zijn een andere manier om het denken te ontwikkelen. Van eenvoudige 'tot steden' tot meer complexe. Probeer uit willekeurig geselecteerde woorden logische ketens te bouwen.
 • Puzzels oplossen. U kunt met uw kind voorbeelden uit het schoolprogramma nemen.
 • Analyseer de situatie. Neem een ​​verhaal, selecteer een interessant evenement. Modelleer een andere ontwikkeling, mogelijke opties.
 • Maak een droomkaart. Schrijf in het midden het belangrijkste doel in het leven. Maak een algoritme om er naartoe te gaan. Overweeg een paar opties. En oefen analytisch denken, en samen met de droom misschien realiseren!
 • Ontwikkel je fantasie. Bekijk de wolken van dichterbij, probeer de contouren van objecten, dieren, gezichten te zien.
 • Rollenspellen helpen niet alleen in het intieme leven, maar ze ontwikkelen ook de verbeeldingskracht. Stel jezelf voor in de rol van een andere persoon, probeer te denken zoals hij. Probeer de rol van dezelfde Sherlock Holmes en probeer te raden in het transport: wie gaat naar welke baan. Het is jammer, het zal moeilijk te controleren zijn, maar je kunt het later vragen. Misschien onthult iemand die reageert, het geheim van zijn werk.
 • Computerspelletjes spelen. Kies degene waar je slim moet zijn, vind antwoorden op moeilijke vragen.
 • Train je geheugen met behulp van speciale technieken. Bijvoorbeeld om een ​​tekst een bepaalde tijd te onthouden. Speel het met de associatieve serie. Mnemonics - een uitstekende techniek om het geheugen te trainen.
 • Angst, innerlijke angst - het belangrijkste obstakel voor het oplossen van problemen. De game helpt de zoektocht. Doe mee aan sportcompetities met extreme elementen. De fietstocht is het meest ongevaarlijk. Leer interne psychologische barrières te overwinnen. Dit is een succesfactor..
 • Leer de details te onthouden. Ze spelen een belangrijke rol in de analyse. Mensen gaan voorbij, kies een specifieke persoon. Probeer te zien, onthoud geen pakkende details, maar kleine (horloges, ring, riem...). Speel ze in het geheugen.
 • Breid uw kennissenkring uit. Probeer met verschillende mensen te communiceren. Vergelijk, analyseer hun gedachten, acties, acties, logica van redenering.
 • Maak vanuit nieuwe kennis grafieken, grafieken, algoritmen.

2 goede en duidelijke boeken voor het trainen van analytisch denken

 • Waarom. Gids voor het vinden van redenen en het nemen van beslissingen door Samantha Kleinberg. Geschreven voor mensen in een simpele, begrijpelijke taal. Het helpt bij het nemen van verantwoorde beslissingen: op het werk, in het leven. Het leert je om het maximale uit de ontvangen informatie te halen en er met voordeel gebruik van te maken. Het zal helpen om de essentie van dingen te begrijpen.
 • Problemen oplossen door middel van speciale services. 14 krachtige tools van Johns Morgan, een voormalig CIA-analist. Verrassing zelfs ervaren in het onderwerp. Het wordt aanbevolen om zorgvuldig en grondig te lezen. In het boek vind je veel oefeningen. Ze helpt bij het nemen van effectieve zakelijke beslissingen. De inhoud kan gedeeltelijk worden verschoven naar relaties.

Als het artikel nuttig was, beoordeel dan 5 sterren hieronder..

Analytisch denken: TOP 7 oefeningen

Analytisch denken is het vermogen van een persoon om informatie te analyseren en te synthetiseren. Dit soort denken is in feite nauw verbonden met logica en komt tot uiting in de grondige overweging van een probleem of een specifieke situatie, de analyse ervan en de weging van alle positieve en negatieve kanten. Over wat het vertegenwoordigt, wat zijn de manieren van ontwikkeling en zal in dit artikel worden besproken.

Analytisch denken: wat is het

Analytisch denken is nodig voor het beste begrip, onthouden, verwerken van informatie in de geest, het onthouden ervan en vervolgens reproductie en toepassing in de praktijk. Mensen met een analytische mentaliteit zijn in staat om plannen, voorspellingen te maken, nauwkeurige en doordachte beslissingen te nemen op basis van hun ervaringen uit het verleden, wat door veel werkgevers zeer op prijs wordt gesteld. Dit denken moet worden ontwikkeld om uw toekomst te plannen op basis van een analyse van successen en mislukkingen in het leven in het verleden..

Het omvat twee hoofdprocessen:

 • formeel, waarin een persoon informatie analyseert, synthetiseert, conclusies trekt en de resultaten vastlegt in zijn geheugen. Een dergelijk proces is gebaseerd op de wetten van de natuurkunde en de wiskunde, die worden gekenmerkt door duidelijke structurele eigenschappen, tekens van materiële objecten en objecten..
 • creatief, waarbij een persoon nieuwe informatie zoekt. Het onderscheidt zich door het vermogen om aspecten van de niet-materiële wereld waar te nemen die buiten de ervaring en kennis van een persoon vallen (intuïtie).

BELANGRIJK! Het analytische denken is gebaseerd op een alomvattende en systematische studie van problemen en problemen die bepaalde criteria hebben. Dit soort denken wordt gekenmerkt door zorgvuldig en methodisch werken met de details van het probleem..

De vaardigheden van analyse zijn nodig om informatie te onthouden, de analyse ervan, om een ​​conclusie te trekken en een beslissing te nemen. Het helpt met name:

 • complexe dagelijkse, professionele problemen oplossen;
 • identificeer snel de belangrijkste en secundaire, de voor- en nadelen in de evenementen;
 • de opgedane ervaring systematiseren;
 • conclusies trekken op basis van de ontvangen informatie;
 • verdere activiteiten plannen op basis van beslissingen;
 • verdeel het proces om het doel te bereiken in fasen en voer ze consequent uit.

De ontwikkeling van analytisch denken (oefeningen voor training)

De ontwikkeling van analytisch denken is een nogal interessant proces. Dit helpt bij het oplossen van problemen in de natuurkunde, wiskunde, het oplossen van kruiswoordraadsels, puzzels, charades, puzzels, schaken, mahjong, computerspellen voor logica (het voltooien van speurtochten, strategieën), het lezen van detectiveboeken.

Psychologen hebben speciale oefeningen ontwikkeld voor de ontwikkeling ervan, die dagelijks moeten worden uitgevoerd. Ze helpen het vermogen te ontwikkelen om het leven te analyseren, te systematiseren en op bepaalde gebieden succes te behalen..

Hier zijn er een aantal:

 1. Oplossing voor het probleem. Je moet een niet al te moeilijk probleem bedenken en een doel voor jezelf stellen om het snel en effectief op te lossen. Om dit te doen, moet je verschillende oplossingen bedenken, ze analyseren, de meest begrijpelijke en dichtst bij jezelf bepalen. Om dit te doen, moet je jezelf veel vragen stellen (de oorsprong van het probleem, je houding ernaar, wat er zal gebeuren als je het probleem op een concrete manier oplost, hoe anderen erop zullen reageren, wat de gevolgen voor hen en voor jou zullen zijn). Op basis van de antwoorden op deze vragen moet worden geconcludeerd of het de moeite waard is om een ​​dergelijke optie te ontwikkelen om het probleem op te lossen. Van alle opties die je nodig hebt om het beste te kiezen en te analyseren.
 2. Migratie Het is de moeite waard om te leren de acties van andere mensen, de situatie in de wereld, je acties te analyseren. Om dit te doen, moet je eerst oefenen met je favoriete boek of filmhelden. Je moet jezelf op hun plaats stellen en nadenken over waarom ze op de een of andere manier in een bepaalde situatie hebben gehandeld, hoe ze het beter zouden kunnen doen en wat er uiteindelijk zou gebeuren. Na verloop van tijd zal de neiging om te analyseren voet aan de grond krijgen, het zal veel gemakkelijker zijn om situaties te analyseren, als je begrijpt waarom ze in het leven zijn gebeurd.
 3. Een situatie modelleren. Je kunt zowel een echte als een onwerkelijke situatie bedenken. U moet bijvoorbeeld uw bedrijf helemaal opnieuw laten groeien. U moet nadenken over waar u uw bedrijf moet starten, waar u terecht kunt voor eerste informatie over dit onderwerp, wat het startkapitaal zal zijn, waar u het kunt vinden, enzovoort. Bedenk vervolgens welke obstakels u niet in staat zullen stellen om uw eigen bedrijf te starten. Beslis uiteindelijk of u überhaupt een bedrijf wilt starten en zo ja, gedetailleerde stappen wilt opstellen om het doel te bereiken, op basis van een analyse van alle ontvangen informatie.
 4. Antipositie. Een analyse van de tegenovergestelde positie helpt veel. Dit vereist een partner en een kleine jury van 2-3 personen. Het doel van de training is om twee mensen over een bepaald onderwerp te discussiëren. Ten eerste pleit men voor of tegen de voorgestelde situatie. Een ander moet de verkregen gegevens analyseren en zijn toespraak zo structureren dat geen enkele jury kan begrijpen wie de auteur van het argument is.
 5. Spellen. Je kunt op een speelse manier analytisch denkvermogen ontwikkelen. Het oppakken van puzzels helpt, die naast analytisch ook creatief denken ontwikkelen.

De meest voorkomende bordspellen helpen het denken van de analist te ontwikkelen. Het spel "Monopoly" is hier perfect voor, waarbij je niet alleen de dobbelstenen moet gooien, maar ook complexe berekeningen moet maken voor het runnen van je bedrijf, de acties van je concurrenten moet volgen, analyseren, ervan uitgaande dat de situatie zich zal ontwikkelen en wat er moet gebeuren. Dat wil zeggen, tactiek en strategie ontwikkelen.

Algemene aanbevelingen

Het vermogen om gedachten te analyseren is heel goed mogelijk om te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling ervan is het de moeite waard om kleine oefeningen te doen in alledaagse omstandigheden..

Namelijk:

 • organiseer uw leven op basis van een analyse van dagelijkse gebeurtenissen;
 • probeer in elk evenement een patroon te onderscheiden;
 • tel in gedachten, trek conclusies, zoek naar de oorzaken van gebeurtenissen die plaatsvinden rond;
 • het waarnemen van informatie, het is noodzakelijk om er alleen belangrijke feiten uit te halen, ze te vergelijken en te proberen niet afgeleid te worden door emoties.

Geleidelijk aan zal je merken dat het denken flexibeler wordt, de neiging tot analyseren zich heeft ontwikkeld, het gemakkelijker is geworden om te begrijpen wat er in het leven gebeurt en waarom het is gebeurd.

Er wordt aangenomen dat het moeilijker te ontwikkelen is dan het vermogen tot creativiteit. Het vermogen om te analyseren impliceert het vermogen om informatie in delen te verdelen, delen van informatie en alles als geheel te analyseren, de ontbrekende schakels aan te vullen met logische gevolgtrekkingen. Zonder dit is het onmogelijk om je toekomst rationeel op te bouwen, gebaseerd op ervaring, analyse van je leven, de algemene situatie in het land en de wereld.

Effectieve manieren om analytisch denken te ontwikkelen

Met analytisch denken kan een persoon informatie analyseren en de gegevens combineren. Het maakt het mogelijk om een ​​bepaald probleem zorgvuldig te overwegen met een beoordeling van de voor- en nadelen.

Dankzij de systeem-analytische mentaliteit kunnen we informatie in de geest beter begrijpen, onthouden en verwerken, en deze vervolgens reproduceren en toepassen in het leven. Als een persoon zo'n mentaliteit heeft, kan hij correct plannen, voorspellen, over situaties nadenken en de juiste beslissingen nemen. Het helpt veel bij het werk. Werkgevers waarderen werknemers die verschillende problemen snel en efficiënt kunnen oplossen..

Logica- en analyseontwikkeling

Om het vermogen om systematisch te denken en te analyseren wat er gebeurt te verbeteren, kunt u verschillende technieken gebruiken. Kruiswoordpuzzels, rebuses, charades, puzzels, moeilijke taken, bijvoorbeeld in de natuurkunde of wiskunde, helpen bijvoorbeeld veel. Ook handige spellen - mahjong, schaken, computerzoekopdrachten, strategieën. Detective-boeken dragen ook bij aan ontwikkeling. Psychologen ontwikkelen speciale oefeningen die zijn ontworpen voor dagelijkse prestaties. Alle activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van het logisch denkvermogen, dragen bij tot succes op verschillende gebieden van het leven..

U kunt deze woning zelfstandig op verschillende manieren ontwikkelen:

 1. Kom naar voren en los het probleem op.

Maak uw taak niet ingewikkeld. Een eenvoudig genoeg probleem. Er moet een doel worden gesteld om het snel en effectief op te lossen. Stel jezelf vragen over het probleem, bekijk het vanuit verschillende invalshoeken. Bedenk verschillende opties, analyseer ze allemaal en kies de beste.

 1. Verplaats jezelf in de plaats van een ander.

Goede training is een overdracht. Vervang het geliefde personage van een boek of film, analyseer het gedrag, acties, beslissingen.

Probeer een beeld van gebeurtenissen mentaal weer te geven, denk er van begin tot eind over na. U kunt bijvoorbeeld vanuit het niets een bedrijf opzetten, doelen, ideeën, taken in uw hoofd formuleren, alles doordenken, van het maken van een bedrijfsplan tot het behalen van nettowinst.

 1. Tegengestelde positieanalyse.

Hier heb je een assistent voor nodig. Het is ook wenselijk om twee of drie mensen aan te trekken die de beoordeling zullen uitvoeren. Het is noodzakelijk om een ​​onderwerp te stellen waarover de twee zullen discussiëren, waarbij ze hun eigen argumenten op hun standpunt baseren. Ten eerste zal één tegenstander voor of tegen het voorgestelde onderwerp pleiten. En de ander zal zijn argumenten analyseren en presenteren. De jury mag de auteur van het argument niet raden.

Je kunt je brein en de belangrijkste eigenschappen op een speelse manier ontwikkelen. Probeer puzzels te verzamelen, te beginnen met de longen en geleidelijk het aantal stukjes te vergroten. Diverse creatieve activiteiten dragen ook bij aan het verbeteren van de logica..

Uw inspanningen en ambities zullen u helpen bij het organiseren van informatie op verschillende levensgebieden, door verschillende gebeurtenissen te analyseren. U kunt patronen beter zien in gebeurtenissen en situaties. Dit vermogen zal helpen om juiste conclusies te trekken, snel in gedachten te tellen, de oorzaken van gebeurtenissen te bepalen. Uit de ontvangen informatie kunt u snel de belangrijkste feiten benadrukken en de secundaire afsnijden. Je kunt ook emoties verwijderen om correct naar het plaatje van gebeurtenissen te kijken en de oplossing te vinden. Door de mogelijkheid om effectief te analyseren, kunt u succesvoller werken en alledaagse problemen oplossen. Er is een mening dat het gemakkelijker is om creatieve vaardigheden te ontwikkelen dan logica. Het kan echter lukken als je wat moeite doet..

Waar te beginnen en hoe te ontwikkelen?

Als je niet weet waar je moet beginnen om analytisch en logisch denken effectief te ontwikkelen, raadpleeg dan Wikium. Een geïntegreerde aanpak zal vrij veel tijd geven om te leren hoe situaties correct te analyseren, snel logische ketens op te bouwen en de juiste beslissingen te nemen. De juiste toepassing van logica helpt in veel situaties in het dagelijks leven. Je kunt bijvoorbeeld leren geschillen en conflicten te begrijpen, argumenten op te bouwen en correct te reageren. De Sherlock's Thinking-cursus van Wikium helpt je alles over haar te leren en deze eigenschap te ontwikkelen. Het bestaat uit 15 gemakkelijk te lezen en nuttige lessen. Interessante taken en nuttige informatie zullen helpen om argumentatie beter op te bouwen, manipulaties van ver te zien en eventuele geschillen te winnen..

Analytisch denken: wat is het en hoe ontwikkel je het?

doe mee aan de discussie

deel het met je vrienden

Degenen met een analytische geest zijn in staat om veel problemen en taken op te lossen. Een persoon met deze capaciteiten zal altijd een uitweg uit elke situatie vinden. Dankzij logische conclusies zal hij kunnen bepalen in welke richting hij verder moet gaan om succes te behalen. En als je zulke waardevolle eigenschappen niet hebt, probeer ze dan te ontwikkelen.

Wat het is?

Alle mensen op aarde hebben hun individuele capaciteiten. Het denken speelt een bijzondere rol. Ieder individu wordt gekenmerkt door zijn eigen manier van denken, wat zich uit in zijn gedrag en wereldbeeld. Daarom noemen we de belangrijkste typen: realistisch, idealistisch, synthetisch en analytisch. Deze concepten worden vaak gecombineerd. Een van deze typen is echter bijna altijd een prioriteit..

Om het soort denken vast te stellen, is het noodzakelijk om bepaalde tests te doorstaan ​​met een speciale techniek. Het interessantste standpunt wordt als analytisch beschouwd.

Waarom? Omdat deze versie van denken direct wordt gecombineerd met logica. Hoewel sommigen van mening zijn dat deze concepten volledig uitwisselbaar zijn. Desalniettemin wordt de ontvangen informatie in het ene geval geanalyseerd en vergeleken, en in een ander geval worden de oorzaak-gevolg-relaties gevonden. Gebruikmakend van analytisch denken, de analyse van de verkregen gegevens. Met dit soort denken kan een persoon een probleem heel lang bestuderen, het tegelijkertijd analyseren en plannen maken om een ​​moeilijke situatie te overwinnen.

Het werkingsprincipe van analytisch denken is gebaseerd op de volgende punten:

 • de ontdekking van nieuwe kennis en informatie verandert in een creatief proces;
 • het eindresultaat zit vast in de geest en dit wordt beschouwd als een formeel proces.

Dit laatste (formele proces) is gebaseerd op bepaalde wetten gebaseerd op exacte wetenschappen. Dit suggereert dat alle materiële zaken op algemene principes zijn gebaseerd. Het is dus op dit moment dat logica aanwezig is. Deze factor is het verschil tussen het formele proces en het creatieve proces. In het laatste geval (creatief proces) kan intuïtie betrokken zijn..

Analyticiteit bij het oplossen van verschillende problemen bestaat uit een systematische en uitgebreide beschouwing van kwesties die rechtstreeks verband houden met het probleem. Denken met deze methode betekent methodisch en competent zijn als je absoluut alle details van het probleem overweegt.

Daarom is het noodzakelijk om zelf analytisch denken te ontwikkelen. Hiermee leert u hoe u snel informatie kunt opnemen en begrijpen. Bovendien biedt dit denken u de mogelijkheid om de juiste conclusies te trekken en de juiste beslissing te nemen..

Samenvatten. Wat geeft analytisch denken aan een persoon:

 • je leert snel om te gaan met levenssituaties en ook professionele problemen te elimineren;
 • Je bepaalt snel waar de primaire en secundaire taken zijn.
 • U kunt uw mogelijkheden op weg naar het doel en enkele beperkingen bepalen;
 • Je zult nadelen of voordelen vinden in de gebeurtenissen die plaatsvinden in je leven;
 • Je kunt je conclusies en conclusies rechtvaardigen;
 • uw ervaringen uit het verleden correct analyseren;
 • op basis van de berekeningen tot de juiste beslissing komen;
 • verdeel het proces om het doel te bereiken in bepaalde fasen;
 • stel echte doelen en u kunt het werk goed doen.

En vergeet niet dat denken geen kennis is, maar een manier om het toe te passen. Hoe meer je je mentale activiteit traint, hoe langer je een volledig leven leidt.

Eigendommen

De basis van de verbaal-analytische denkstijl is als volgt:

 • vermogen om broninformatie te analyseren;
 • mogelijkheid om informatie in componenten te scheiden;
 • mogelijkheid om logisch redeneren toe te passen om ontbrekende schakels te vinden.

Het proces van analytisch denken is als volgt:

 • een persoon bedenkt verschillende manieren om een ​​probleem tegelijk op te lossen;
 • alvorens ze in de praktijk te brengen, overweegt zij de uitkomst van elk specifiek geval; indien negatieve aspecten in een variant worden gezien, wordt deze optie onmiddellijk verworpen;
 • dan wordt de meest winstgevende optie geselecteerd.

We kunnen concluderen dat de analytische denkstijl de zoektocht is naar de meest winstgevende opties. Alvorens een beslissing te nemen, zal ieder persoon met de beschreven denkwijze eerst volledige informatie verzamelen en pas daarna een beslissing nemen. Analisten vertrouwen visueel en onbewust alleen op daadwerkelijke momenten bij het bereiken van een doel. Mensen met zulke intellectuele gegevens zijn praktische mensen..

En de praktijk van analisten is gebaseerd op een diepe, doordachte theorie. We gaan dus dieper in op de processen die worden gebruikt bij de analytische oplossing van het probleem.

Creativiteit

Het lijkt erop dat een creatieve benadering en een koude analytische berekening bij het oplossen van een probleem gewoon niet compatibel zijn. Maar op het eerste gezicht lijkt het zo. Analyse kan in principe geen opties afwijzen. Dat is waarom zij en analytics. Daarom berekent een persoon met een analytische mentaliteit alle bewegingen tot in het kleinste detail, gebruik makend van alle oplossingen.

Weet dat wanneer creativiteit verbinding maakt met de oplossing van een probleem, intuïtie automatisch wordt ingeschakeld in de geest. Dit fenomeen is niet materieel en kan niet worden berekend. Het is echter de intuïtie die mensen met een analytische instelling vaak helpt om de juiste beslissingen te nemen. Waarom gebeurt dit? Wanneer een persoon heel lang en zorgvuldig dezelfde vraag oplost, terwijl andere problemen naar de achtergrond verdwijnen, wordt het onderbewustzijn in het proces betrokken. Op de een of andere manier wordt het geassocieerd met meer dan een simpele berekening. En deze factor is vaak van groot belang..

Een bepaald instinct leidt een persoon naar het doel. Zo kan een ervaren onderzoeker die meer dan één misdaad heeft ontdekt, de dader achterhalen met behulp van analytische gedachten en professioneel instinct..

Deze factor kan niet worden aangeraakt, maar ze bestaat en levert positieve resultaten op..

Formele aanpak

Het komt voor wanneer een persoon probeert een rationele oplossing voor het probleem te vinden. Over het algemeen is er een afhankelijkheid van wetenschappen als wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Deze optie wordt voornamelijk gebruikt voor het zoeken naar wetenschappelijke oplossingen..

Wetenschappers willen bijvoorbeeld een remedie voor de ziekte creëren. Met behulp van verschillende formules en berekeningen creëren ze zo'n ingewikkelde combinatie van getallen die aan alle eisen van de wetenschap voldoet. Op de een of andere manier is een analytische manier van denken alleen eigen aan zeer slimme en doordachte mensen. Daarom is het eigendom van beoefenaars of mensen die verbonden zijn met wetenschap.

Toepassingsgebied

Een persoon met een voorliefde voor analyse is de meest effectieve werknemer, omdat zijn beslissingen altijd hun eigen geldigheid hebben. Bovendien neemt zo iemand nieuwe informatie altijd op een kritische manier waar. Waarom gebeurt dit? Omdat een persoon met een analytische geest informatie altijd alleen vertrouwt uit objectieve bronnen.

Het vermogen om conclusies te trekken op basis van objectieve gegevens en niet op basis van subjectieve componenten, is altijd een prioriteit. Mensen met een analytische instelling hebben de volgende eigenschappen.

 • Besluitvorming is niet doorslaggevend, maar rationeel.
 • Onpartijdigheid - deze categorie mensen is vatbaar voor schommelingen..
 • Leesbaarheid - spreekt over de liefde voor nieuwe informatie.
 • Standvastigheid - er is een liefde voor gewoonten.
 • De liefde van zulke mensen is erg gevoelig, maar voor anderen lijkt het alsof ze vrij ongevoelig zijn.
 • Eerlijkheid. Het verstoort de sociale aanpassing..
 • Geloof in werkelijkheid wordt door andere mensen als scepticisme geaccepteerd..
 • Het najagen van een doel kan tot politieke onnauwkeurigheid leiden.
 • Onafhankelijkheid kan worden gezien als een liefde voor eenzaamheid.

Deze mentaliteit is nodig wanneer een persoon de volgende beroepen kiest:

 • manager;
 • auditor;
 • politicoloog;
 • econoom;
 • logistiek medewerker;
 • programmeur;
 • analist;
 • criticus;
 • juridisch adviseur;
 • psycholoog.

De lijst gaat verder. Over het algemeen zal de aanwezigheid van dit soort denken (zelfs in een zeer klein equivalent) iemand in staat stellen ver vooruit te gaan om hun doelen te bereiken.

Analytics is handig op elk gebied van activiteit, zelfs waar u het zich niet eens kunt voorstellen.

Waarom ontwikkelen?

Deze vraag wordt alleen gesteld door incompetente mensen. Sommigen zeggen zelfs de volgende gedachte: 'Soms verstoort analytisch denken het leven.' Ja, ongetwijfeld ervaren mensen met dergelijke capaciteiten soms moeilijkheden vanwege enige scepsis bij het oplossen van problemen, logisch denken, veel informatie die zich in het onderbewustzijn bevindt, enz. Dergelijk onderzoek is veel mensen vreemd. Ze leven zonder na te denken over de betekenis van het bestaan. Begrijp daarom gewoon niet denkende mensen.

Zonder al te veel nadenken is het leven vrij eenvoudig. Je moet echter niet vergeten dat je niet altijd op geluk moet rekenen. Het is noodzakelijk om uw acties te versterken met kennis en berekeningen. Vergeet niet dat succes niet is gebaseerd op de basisvaardigheden die vanaf de geboorte aan elke gezonde persoon worden gegeven, maar op hun constante ontwikkeling. Daarom, om iets meer te bereiken, moet het vermogen in de praktijk worden gebracht en daardoor worden ontwikkeld. U verhoogt dus het algemene intelligentieniveau. Allereerst is het nodig om die mensen te doen die op het hoogste niveau zitten: managers, managers van verschillende bedrijven, zakenmensen.

Stel je voor dat je hersenen een spier zijn. Veel atleten trainen ze om succes te behalen in de sport. Dus je traint je hersenen, namelijk analytisch denken. Dan kun je gemakkelijk:

 • verschillende gegevens systematiseren en analyseren;
 • Sorteer snel informatie
 • informatie identificeren die mogelijk onnauwkeurig is;
 • om uw acties te modelleren en te plannen;
 • onthoud een grote hoeveelheid informatie;
 • problemen oplossen en een uitweg uit moeilijke situaties vinden.

Soorten training

Analytisch denken kan worden ontwikkeld voor volwassenen en kinderen. Om te leren hoe u correct kunt navigeren in het leven, moet u beginnen met de ontwikkeling van uw denken en dat van uw kind. Het is noodzakelijk om talenten in het kind en in zichzelf te vinden en om onmiddellijk acties te ondernemen met behulp van de volgende methoden.

Analyses van kinderen zullen zich ontwikkelen als bewustzijn van het probleem zich voordoet. Hier kunnen causale relaties niet worden uitgesloten. Daarom kunnen dergelijke manipulaties op jonge leeftijd op een speelse manier worden uitgevoerd. Kinderen van 3-4 jaar worden aangemoedigd om zintuiglijke waarneming te gebruiken. Het is op deze leeftijd dat vormen, volume en kleuren bekend zijn door visuele dingen. Daarom is het noodzakelijk om games te spelen die bijdragen aan de ontwikkeling van analytische gegevens.

Je zou dit spel bijvoorbeeld moeten gebruiken. Leg op tafel objecten met de volgende vormen: kubus, doos, bal, piramide, enz. Deze items moeten kleurrijk zijn. Vraag het kind om het item dat je noemt te kiezen en te beschrijven. Zorg ervoor dat de baby zoveel mogelijk over het onderwerp spreekt. Op de leeftijd van 5-7 jaar begint analytisch denken zich bij kinderen te manifesteren. Ze gebruiken het met plezier. Daarom moet het worden ontwikkeld met behulp van raadsels, verschillende hervertellingen en het oplossen van puzzels.

Op de middelbare school en de middelbare school moeten de activiteiten worden voortgezet. Het is raadzaam om buiten de lessen lessen te geven. Zo hebben alle jongens favoriete items. Het is noodzakelijk om hun interesse in kennis te behouden, dus het is noodzakelijk om verschillende studies uit te voeren in geselecteerde vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, enz. Onderzoek kan individueel en collectief zijn..

U kunt ook aanbevelen om verschillende humoristische wedstrijden te houden, excursies die u zullen helpen de geschiedenis van de ontwikkeling van het geboorteland te bestuderen. Natuurwetenschappen helpen om informatie over de wereld te achterhalen, geheugen te ontwikkelen.

Opdrachten

Ze helpen je om je droom te realiseren - de meest attente persoon worden. Probeer daarom de volgende methoden..

 • Los complexe wiskundige problemen op waarbij je veel moet tellen.
 • Goed ontwikkelde logica helpt bij het oplossen van analytische problemen. Enkele hiervan: “De ballon waait met de zuidenwind. Vraag: "In welke richting zijn de vlaggen die op de mand zijn gemonteerd met mensen gericht?".
 • Schaken.
 • Wees kritisch over nieuwe informatie. Neem het pas als je het grondig hebt geanalyseerd..
 • Los kruiswoordraadsels en puzzels op.
 • Lees boeken.
 • Neem actief deel aan discussies.
 • Bedenk zelf een probleem en probeer het mentaal op te lossen.
 • Denk meer na over dingen waarvan u zich slecht bewust bent en die u niet begrijpt..

tips & trucs

In dit geval hangt alles af van de wens van de persoon zelf. Er zijn manieren in de psychologie om u te helpen als u besluit analist te worden. Het belangrijkste is om enkele regels te volgen. Begin daarom om te beginnen meer geïnteresseerd te raken in de buitenwereld. Je kunt niet alleen de hele tijd met je eigen problemen omgaan. Je moet zoveel mogelijk informatie leren en elk detail begrijpen.

Visualiseer het denkproces. Dit zal de kaart van gedachten helpen. Selecteer een belangrijke gedachte en plaats deze in het midden van de kaart. Merk op dat al deze processen in je hoofd moeten plaatsvinden. Voeg naast de gedachte in het midden gerelateerde of gerelateerde elementen toe. Zo krijg je een compleet beeld van je denkproces.

Schrijf belangrijke dingen in een speciaal notitieboek. Dit kunnen verschillende wensen en doelen zijn. Als je niet kon bereiken wat je van plan was, werk dan aan de bugs. Analyseer uw rekenfouten en zoek een uitweg.

Er ontstaan ​​moeilijkheden in het leven. Vaak hangen mensen vast aan deze kwesties. Om uit een moeilijke situatie te geraken, is het noodzakelijk om de oorzaak van het probleem te identificeren en vervolgens een strategie te ontwikkelen die gericht is op het oplossen ervan.

Ga verder in twee richtingen. Begin eerst met het ontwikkelen van logica en zorg vervolgens voor de regelmaat van de lessen voor de ontwikkeling ervan.

Lees Meer Over Duizeligheid